Jak dobrze jesteś przygotowany do katastrofy?

Na ile jesteś przygotowany do powodzi? Czy wiesz co zrobić w przypadku ataku terrorystycznego? Czu czujesz się poinformowany o ryzyku epidemii? Czy jako organizacja skutecznie komunikujesz się w sprawie trzęsienia ziemi?

Jeśli są to pytania, które Cię interesują to ta platforma umożliwia znalezienie odpowiedzi na te pytania przez użycie dwóch rodzajów samooceny:

  • Projekt TACTIC przygotował narzędzie samooceny, które umożliwia organizacjom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem ocenę własnej aktywności w zakresie komunikacji ryzyka oraz dostarcza im wsparcie dla rozwinięcia w przyszłości strategii w tej dziedzinie. Jeśli jesteś zainteresowany tym doradztwem użyj linku.
  • Projekt TACTIC opracował sprawdzian dla zwykłych ludzi, którego celem jest sprawdzian ich przygotowania do różnych zagrożeń (takich jak powodzie, terroryzm, epidemie i trzęsienia ziemi), który na zakończenie udostępnia uzytkownikom raport wspomagający wiedzę oraz linki do użytecznych dokumentów i przykładów. Jeśli jesteś zainteresowany tym doradztwem użyj linku.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej

Pomiń kursy